REKLAMA

Pasjans Morskie Wieże

Spróbuj jak najszybciej ukończyć pasjansa – Morskie Wieże. Ułóż wszystkie karty biorące udział w grze na czterech polach oznaczonych symbolami kolorów. Układanie rozpocznij od asów. Wykorzystaj cztery górne pola do odkładania przeszkadzających kart. Karty między dolnymi kolumnami przekładaj pojedynczo lub w sekwencjach tego samego koloru. Przenoszone karty układaj na karcie tego samego koloru o jeden wyższej. W miejsce pustej kolumny możesz położyć dowolną kartę. Ułóż poprawnie wszystkie karty, aby przejść do kolejnego etapu pasjansa.

REKLAMA