REKLAMA

Freecell Duplex

Opis gry:

Freecell Duplex to rozbudowana wersja klasycznej gry karcianej. Na samym początku gry wszystkie karty rozłożone są w 12 kolumnach. Zadaniem gracza jest ich przeniesienie i ułożenie w odpowiedni sposób na 8 polach bazowych widocznych na samej górze. Pod nimi znajduje się 8 wolnych komórek. Każda z nich może przechować jedną kartę. Karty na polach bazowych należy układać zgodnie z kolorem, rosnąco, rozpoczynając od asów. Karty w kolumnach należy natomiast układać malejąco naprzemiennie kolorami. Między kolumnami można przenosić pojedyncze karty oraz właściwe sekwencje kart jeśli pozwolą na to wolne komórki i kolumny.