REKLAMA

Killer Sudoku

Opis gry:

Zadaniem gracza jest wypełnienie wszystkich 81 pól diagramu cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i kolumnie dana cyfra nie może się powtarzać, to znaczy, że może wystąpić tylko raz. Te sama zasada dotyczy bloków 3 x 3, tutaj również muszą znaleźć się wszystkie cyfry od 1 do 9. Killer Sudoku to gra posiadająca spore ułatwienie, w której diagram podzielony jest dodatkowo na klatki oznaczone czerwonym kolorem. Mała liczba oznacza sumę cyfr występujących w danej klatce. Cyfry w klatce nie mogą się powtarzać. Powodzenia!