REKLAMA

Papa Cherry Saga

Opis gry:

Zamieniaj miejscami sąsiednie elementy, aby ułożyć w linii pionowej lub ukośnej trzy takie same. Ułóż cztery lub więcej przedmioty w linii, aby stworzyć specjalne ulepszenia i bonusy. Zbierz wymaganą liczbę określonych przedmiotów, aby osiągnąć cel i ukończyć poziom. Na każdym poziomie masz ograniczoną liczbę ruchów. Osiągnij cel, zanim wykorzystasz wszystkie ruchy.