REKLAMA

Spadające cukierki

Opis gry:

Spróbuj zapanować nad spadającymi cukierkami. Za pomocą klawiszy strzałek lub myszki przesuwaj i zamieniaj miejscami kolorowe cukierki, tak aby tworzyć linie pionowe, poziome lub ukośne składające się z minimum trzech cukierków tego samego rodzaju. Takie linie są natychmiast usuwane z planszy. Żeby ukończyć poziom, usuń wymaganą liczbę cukierkowych linii. Aby przyspieszyć grę użyj dolnej strzałki, aby zamienić cukierki miejscami użyj górnej strzałki.