REKLAMA

Prostokąty

Opis gry:

Pogłówkuj trochę i spróbuj zapełnić całą planszę kolorowymi prostokątami. Każdy z nich musi zawierać jedną liczbę oznaczającą ilość komórek, z których jest zbudowany. Przykładowo, prostokąt zawierający cyfrę osiem, musi składać się z ośmiu komórek, a prostokąt zawierający cyfrę trzy, musi być zbudowany z trzech komórek. Poprawne zapełnienie całej planszy oznacza ukończenie poziomu. Gra składa się z 18 poziomów o rosnącym stopniu trudności.